VIP TRAINING ‘OP ZOEK NAAR VERDIEPING/ HERSTEL’
VOOR WIE?


Als je het gevoel hebt dat met praten je geen stap verder komt, zelfs vaster komt te zitten.
Je ziet geen uitweg meer,

Is het nog mogelijk het tij te keren??

Je voelt je machteloos en soms moedeloos

Er is sprake van ontrouw

Er is sprake van een verlies ervaring

Opgedane trauma in jouw leven of ontstaan in jullie relatie


Dan is deze training echt voor jullie.

Voor een ieder die zichzelf aan wil gaan om in goed contact met zichzelf te komen, in aanwezigheid van je partner en getuige wil zijn van het proces van je partner om zo vanuit goede verbinding met jezelf de verbinding met de ander aan te gaan.

Vaak uit je je eigen blokkades als verwijt naar de ander toe.

Jullie ontvangen exclusieve begeleiding gericht op jullie problemen!

Voor diegene die niet enkel willen praten.

Deze dagen gaan we echt een samenwerking aan. Het vergt inzet, je kwetsbaar durven tonen. Jezelf echt aan durven gaan en dat in de nabijheid van je partner.

Krijg de relatie die je wilt

Relatietherapie | Karin de Graaff

Bovenstaande cirkel is de basis, zo is duidelijk dat niet de één of de ander ‘schuldig ‘ is aan jullie patroon maar dat jullie beiden dit hebben laten ontstaan. 

Hoe? en Waardoor? daar krijgen jullie tijdens deze dag zeker inzicht in en ook handvatten dit te veranderen.

HOE?

In alle rust, weg van de alledaagse dingen die zo vaak al zoveel energie vragen, op een mooie locatie je eigen proces en elkaars processen aangaan.

We beginnen voorafgaand met een korte inventarisatie van de huidige situatie, verleden en dat wat je verlangt. Onderzoeken de gedachten patronen en angsten die jullie weghouden van het leven dat jullie graag willen leven.

Verder is deze training met lichaamswerk, systemisch werk, opstellingen, energetisch werk, traumawerk en andere werkvormen die aansluiten bij de thema’s die zich aandienen en die bij jullie passen.

We gaan aan de slag en zijn de hele dag bezig, dus NIET zitten en info tot je nemen.

Als jouw verleden niet geheel mag zijn, niet geheel geaccepteerd is, mag jij van jezelf niet geheel zijn.

We gaan niet lang wroeten in het verleden, maar het feit dat het mag zijn, erkenning krijgt, geeft beweging. Dit doen we met oefeningen die bij jullie aansluiten.

Een maand na de training volgt nog een sessie, waarin gekeken wordt hoe jullie er nu voor staan, hebben jullie nog iets nodig, zijn andere lagen geraakt en willen jullie hier verder mee aan de slag, hier telt weer we sluiten aan bij jullie wensen.

 

RESULTAAT

Jullie hebben een ieder meer verbinding met jezelf en zo ook meer verbinding met elkaar.

Jullie zijn in staat jullie patronen te herkennen en zo na een conflict weer snel in verbinding te komen.

Eerder opgedane trauma’s of trauma’s ontstaan binnen jullie relatie zijn nu bespreekbaar en staan niet meer tussen jullie in.

Een hernieuwde kennismaking!!

Deze dagen zijn mede ontstaan vanuit mijn eigen ervaring.

Ik kon alles goed beredeneren, praten als de beste maar… voelde tegelijkertijd dat er iets in mij onaangetast bleef en mijn ontwikkeling in de weg zat en zo natuurlijk ook de relaties die ik in die periode aanging.

Vanaf de tijd dat ik mijzelf op onderbewust niveau ben aangegaan door middel van opstellingen, energetisch werk, systemisch werk, yoga en meditatie merkte ik ECHT het verschil, ik werd zachter en kon en durfde echt de verbinding aan te gaan met mijzelf en zo ook met de ander.

Dit wil ik ook graag jullie aanbieden en laten ervaren.

 
 
 
 

1Dag

  • Eén dag er helemaal uit en je richten op je relatie. We beginnen met een gezamenlijke sessie hierna kijken we wat het beste aansluit bij jullie situatie en wensen en maken een dagindeling. Dit kan meerdere gesprekken zijn, familieopstelling en aan hand hiervan verdere coaching, dat wat op dat moment nodig is. €900,= exclusief verblijf

2 dagen

  • Twee dagen helemaal er helemaal tussen uit en je richten op je relatie. Tijdens deze dagen zijn er gezamenlijke ochtend en middag sessies, in de avond is er tijd voor het maken opdrachten, verdieping, eventueel 1 op 1 sessie in bijzijn van partner. Samen spreken we af hoe we deze tijd het best afgestemd op jullie wensen in gaan vullen. Tussendoor ben ik ook aanwezig en beschikbaar voor jullie.  Jullie investering €1600,- (exclusief verblijf).

Andere indeling van sessies is mogelijk , neem contact op voor mogelijkheden

Hartelijk dank voor je vraag!

Ik neem op korte termijn contact met je op.Wist je dat ik ook via diverse social media te volgen ben?